Advocatus Pro Urbe Siófok Közhasznú Alapítvány

Nap - Szél Iroda
belépés
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Projekt neve: Munkahelyteremtés az Advocatus Pro Urbe Siófok Közhasznú Alapítványnál
Projekt azonosítószám: TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0152
Kezdeményezett neve és elérhetősége:
ADVOCATUS PRO URBE Siófok Közhasznú Alapítvány
(8600 Siófok, Széchenyi u. 6/a)
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt rövid tartalma:
A fiatalok között feltűnően magas azok száma is, akik szakképzettséggel sem találnak munkát. Ennek oka, hogy egy részük nem a munkaerőpiac által igényelt szakképesítéssel rendelkezik, a másik részük esetében – munkatapasztalat hiányában – képességeik megkopnak, idővel megszerzett szakmai tudásuk is elavulhat. A jelen pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése.

AZ ADVOCATUS PRO URBE ALAPÍTVÁNY A PÁLYÁZAT KERETÉBEN LEHETŐSÉGET KAPOTT 4 FIATAL FOGLALKOZTATÁSÁRA A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

A FOGLALKOZTATÁS FELTÉTELEI:
A projektbe azok a fiatal munkanélküliek vonhatók be, akik 25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be, a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek, munkaerő-piaci programban nem vesznek részt, és megfelelnek a 800/2008/ EK rendelet 2 cikk 18 szakasz hátrányos helyzetű munkavállaló definíciói közül az alábbiaknak:
a) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést
vagy
b) középfokú vagy felsőfokú végzettség esetén a projektbe bevonását megelőző 6 hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban.

A pályázati szempontból munkanélkülinek minősül:
A projektbe való jelentkezés időpontjában a területileg illetékes kormányhivatal munkaügyi központjának kirendeltségein nyilvántartott (regisztrált) álláskeresők, illetve azok, akik a projektbe való jelentkezés időpontjában ugyan nem regisztrált álláskeresők, de nem állnak munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, ill. egyéb szolgálati jogviszonyban, továbbá nem állnak a 2004. évi CXXIII. törvény hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alatt, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat és nem végeznek egyéb kereső tevékenységet sem. Azoknak a jelentkezőknek, akik nem regisztrált álláskeresők munkanélküli státuszukat nyilatkozat formájában kell igazolniuk.
Projekt neve: „ Erdei tábor az Üveghegyen”
( Gyermek-és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek - kiemelten tábor - támogatása )
Projekt azonosítószám: IFJ-GY-13-B-11427
Kezdeményezett neve és elérhetősége: ADVOCATUS PRO URBE Siófok Közhasznú Alapítvány (8600 Siófok, Széchenyi u. 6/a)
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet ( 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. )

Projekt leírása:

Az ADVOCATUS PRO URBE Siófok Közhasznú Alapítvány sikeresen pályázott az IFJ-GY-13-B-11427 jelű „Gyermek-és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek - kiemelten tábor - támogatása „néven kiírt pályázatra. Az elnyert támogatással és önerővel megvalósította az „Erdei tábor az Üveghegyen” elnevezésű programját, melynek keretén belül 2013.07.22-28. közötti időszakban 11 gyermek táboroztatását valósította meg. A városi környezetben élő és nevelkedő gyermekeknek a táborban rálátásuk lett természeti kincseinkre, a sokszínű élővilágra, a már feledésbe merülő népi tevékenységekre, mint például a méhészet vagy az íjászat, emellett olyan hasznos és aktuális témákkal foglalkoztak játékosan, mint a szelektív hulladékgyűjtés, a környezetvédelem vagy az esélyegyenlőség. Mindez olyan környezetben történt, amely különös gondot fordított a gyermekek egészségének megőrzésére, az egészségtudatos táplálkozásra és testmozgásra.

**************************************************************************
Projekt neve: "Házi komposztáló projekt az ADVOCATUS KHA-nál"
Projekt azonosítószám: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0025
Kezdeményezett neve és elérhetősége: ADVOCATUS PRO URBE Siófok Közhasznú Alapítvány (8600 Siófok, Szechenyi I. u. 6/a)
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Energia Központ Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Projekt leírása:

Az ADVOCATUS PRO URBE Siófok Közhasznú Alapítvány sikeresen pályázott a KEOP-2009-6.2.0/A jelű "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek" című kiírás keretében. A megvalósult projekt során 200 db 1 m3-es, minőségi, felületkezelt, tölgyfa komposztálóláda kiosztására került sor Sarkadkeresztúr, Szeghalom, Körösladány, Okány és Vasegerszeg lakosai körében. A ládák kiosztásához kapcsolódóan széleskörű kommunikáció segítségével tájékoztatta a pályázatban érintett települések lakóit az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósult környezettudatos szemléletet népszerűsítő beruházásról.


www.nfu.hu
www.energiakozpont.hu

Honlapkészítés