Advocatus Pro Urbe Siófok Közhasznú Alapítvány

Nap - Szél Iroda
belépés
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 

  Készült

 

 

 : az ADVOCATUS PRO URBE Közhasznú Alapítvány 2010. évi Egyszerűsített éves beszámolójához. 2011.04.02-án

Az alapítvány célja:

Tartós közérdekű célja:

1) Siófok város és vonzáskörzete, Dél-Dunántúli Régi gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása

2) Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése)

3) A természet és a környezet fokozott védelme

4) Önkormányzat, autonómia erősítése

5) Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése

6) Jogvédő tevékenység (fogyasztói védelem)

7) Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás)

8) Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás

Az alapítvány nyitott.

Az alapítvány képviseletére jogosult neve:

 

Lantos Péter

 

Beosztása:

 

Kuratórium elnöke

 

Lakcíme:

 

8600 Siófok Szabadság tér 10/B. TT. 9/A.

 

A mérleg fordulónapja:

 

2010.12.31.

 

A mérlegkészítés időpontja:

 

2011.04.02.

 

Az éves beszámoló formája:

 

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

A számviteli politika fő vonása:

Alkalmazott értékelési eljárások:

Befektetett eszközök értékelése beszerzési áron

Források értékelése könyv szerinti értéken

 

Amortizációs politika:

Terv szerinti értékcsökkenés lineáris kulccsal bruttó érték alapján

Gyakorisága éves

Maradványérték meghatározása egyedi elbírálás alapján

Kis értékű (100 E Ft bekerülési érték alatti) tárgyi eszközök a használatbavételkor egy összegben kerülnek leírása.

Befektetett eszk Megn.
Terv szerinti értékcsökkenés
Terven felüli
Écs összesen
Lineáris
100 E Ft alatti
Összesen
Immateriális javak
5
151
156
0
0
Ingatlanok
194
0
194
0
0
Műszaki berendezések
0
0
0
0
0
Egyéb berendezések, járművek
992
2044
3036
0
0
Tárgyi eszközök összesen
 
 
3366
 
0

 

Követelések E Ft
Megnevezés
2009.
2010.
egyéb követelések
0
0
 
Induló tőke E Ft
 
2009.
2010.
 
50
50
Tőkeváltozás E Ft
 
2009.
2010.
 
-3314
-5638
Összesen
-3264
-5588
 
Rövid lejáratú kötelezettségek E Ft
 
2009.
2010.
 
9730
11167
 
Hosszú lejáratú kötelezettségek E Ft
 
2009.
2010.
 
0
0

Bevételek alakulása E Ft
 
2009
2010
Alapytványi programfinanszírozás
0
30
Non profit egyéb bevétel – ismeretterjesztés, kulturális tevékenység
0
1045
Pénzügyi műveletek bevétele
12
35
Bevételek összesen:
12
1110
 
Rendkívüli bevételek alakulása E Ft
 
2009
2010
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás
3546
5530
Bevételek összesen:
3546
5530
 
Költségek költség nemek szerinti besorolása E Ft
 
2009
2010
Anyag jellegű ráfordítások
5285
5276
Személy jellegű ráfordítások
664
302
Értékcsökkenési leírás
876
3386
Egyéb ráfordítások
4
0
Összes költség, ráfordítás
6829
8964
 
 
 
Tőkeváltozás alakulása
Összes bevétel
3558
6640
Összes költség, ráfordítás
6829
8964
Tőkeváltozás
-3271
-2324
 
Átlagos állományi létszám
0
0

 

 

Kimutatás a költségvetési támogatás 2010. évi felhasználásáról

Az ADVOCATUS PRO URBE Siófok Közhasznú Alapítvány céljait, alapító okiratban a következők szerint fogalmazta meg:

Tartós közérdekű célja:

1) Siófok város és vonzáskörzete, Dél-Dunántúli Régi gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása

2) Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése)

3) A természet és a környezet fokozott védelme

4) Önkormányzat, autonómia erősítése

5) Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése

6) Jogvédő tevékenység (fogyasztói védelem)

7) Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás)

8) Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás

Fenti céljaihoz költségvetési támogatást – az APEH által az adózók 1%-os rendelkező- nyilatkozata alapján visszautalt összeget – az alábbiak szerint használta fel:

A rendelkező évben juttatott összeg: 0,- Ft

Ebből a tárgyévben működésre fordítható: 0,- Ft

Ebből a tárgyévben működésre fordított: 0,- Ft

Ebből a tárgyévben közhasznú cél szerinti tevékenységre fordított: 0,- Ft

/ irodabérleti díj kifizetésre/

3. sz. melléklet

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Induló vagyon 2010. 01.01-én:

Induló tőke E Ft.

Magánszemélyek: 50 E Ft

 

 

2. sz. melléklet

Alapítói vagyon összesen: 50 E Ft

Tőkeváltozás:

Előző évek tőkeváltozása: 93 E Ft

Induló vagyon 2010.01.01-én: -3271 E Ft

Vagyonváltozás 2010. évben:

Bevételek: 35 E Ft

Költség és ráfordítás: 8 964 E Ft

Éves Vagyoncsökkenés: 2 324 E Ft

Záró vagyon 2010. december 31-én: -5 588 E Ft

4. sz. melléklet

Kimutatás a célszerinti juttatásokról

Nemleges

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénztalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről.

2010. év

Összesen: 11 391,- EFt,

amelyből:

2010. pénzügyileg realizált 3 156,- EFt, illetve

2009. megítélt, de csak 2010.-ben kerül pénzügyi rendezésre 2 374,- EFt

2010. megítélt, de csak 2011.-ben kerül pénzügyi rendezésre 5 861,- EFt

6. sz. melléklet

KIMUTATÁS

A közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek 2010. évben nyújtott juttatásokról

Az alapítvány kuratóriumi tagjai nem részesültek díjazásban 2010. évben.

BESZÁMOLÓ

Az ADVOCATUS PRO URBE Siófok Közhasznú Alapítvány tevékenységéről

Az alapítvány az alapító okiratában megfogalmazott céloknak megfelelően az alábbi tevékenységeket végezte 2010. évben:

1) Szaktanácsadási tevékenység

2) Oktatás, képzés, képességfejlesztés és ismeretterjesztés

3) Fogyasztóvédelmi tanácsadás

4) Kiállítások szervezésében segítségnyújtás

 

 

 

A 2010. évi tevékenység összegző ismertetése:

Projekt címe

Megvalósított cél, eredmény

 

Környezetvédelem

 

A Nap-Szél-Föld Tanácsadó központ működtetése: megújuló energia termelése, felhasználás népszerűsítése, elősegítése.

Házi komposztáló rendszerek népszerűsítése a rendszerek létrejöttének támogatása

 

Kulturális tevékenység

 

Aktív részvétel a Mexikói fotóművészeti kiállítás és XX. századi balatoni plakátkiállítás megszervezésében.

Siófoki füzetek kiadása.

 

Tudományos tevékenység

 

Az első TEDx Balaton konferencia megszervezése, lebonyolítása.

Teleház támogatása.

Napórák története című szakmunka támogatása.

 

Fogyasztóvédelem

 

A nyugdíjasok számára szervezett fogyasztóvédelmi előadások.

 

Városvédelmi tevékenység

 

A műemlék épületek állapotának figyelemmel kísérése. rongálódás esetén a tulajdonos figyelmének felhívása

 

 

8. sz. melléklet

Kimutatás Pályázati eredményekről 2010.

KEOP-6.2.0/A/09-2010-0025

KEOP-6.2.0/A-2008-0018 számú pályázaton vett részt, amelynek pénzügyi realizálása az 5. sz. mellékletben megtalálható. 

 

 

A jelentés tartalma:

1) Számviteli beszámoló (1. sz. melléklet)

a) Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló

b) Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló eredménylevezetés

c) Közhasznúsági jelentés

2) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (2. sz. melléklet)

3) Kimutatás a vagyon felhasználásáról (3. sz. melléklet)

4) Kimutatás a célszerinti juttatásokról (4. sz. melléklet)

5) Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről (5. sz. melléklet)

6) Kimutatás a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról (6. sz. melléklet)

7) Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről (7. sz. melléklet)

Közhasznúsági jelentés

Az alapítvány neve: ADVOCATUS PRO URBE Siófok Közhasznú Alapítvány

Alapítás dátuma: 1990. június 5.

Bírósági bejegyzés száma: PK.20.167/1990/1.

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990.

Alapítvány székhelye: 8600 Siófok Széchenyi utca 6/A.

Alapítói vagyon: 50 E Ft

Adószáma: 19193133-1-14

Tb törzsszáma: -
Honlapkészítés