Advocatus Pro Urbe Siófok Közhasznú Alapítvány

Nap - Szél Iroda
belépés
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

3/3.

Statisztikai számjel 19193133-14

Cégjegyzék száma PK.20.167/1990/1

oldal

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYLEVEZETÉS

2009. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám A tétel megnevezése El

El

módosításai

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 36 0 3 558

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 36 0 3 558

őző évőző év(ek)

1. Közhasznú célú m

űködésre kapott támogatás 0 0 3 546

a) alapítótól

b) központi költségvetésb

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb

ől 3 546

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységb

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel 36 0

ől származó bevétel12

II. Pénzbevételt nem jelent

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 0

ő bevételek

1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 0

2. Pénzbevételt nem jelent

ő bevételek 0 0 0

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 36 0 3 558

D. Pénzbevételt nem jelent

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 106 0 6 829

ő bevételek (A/II+B/2) 0 0 0

1. Ráfordításként érvényesíthet

2. Ráfordítást jelent

3. Ráfordítást jelent

4. Ráfordításként nem érvényesíthet

ő kiadások 106 5 289ő eszközváltozások 0 876ő elszámolások 0 664ő kiadások 0 0

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 0

1. Ráfordításként érvényesíthet

2. Ráfordítást jelent

3. Ráfordítást jelent

4. Ráfordításként nem érvényesíthet

ő kiadások 0 0ő eszközváltozások 0 0ő elszámolások 0 0ő kiadások 0 0

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) -106 0 -1 743

1.

2.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) -106 0 -1 743Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 0 0 0

H. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2) 0 0 -1 540

1.

2.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 0 0 -1 540Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0 0 0

I. Adózás el

J. Fizetend

K. Tárgyévi eredmény

őtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 0 0 0ő társasági adó

1.

2.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -70 0 -3 271Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 0

Tájékoztató adatok

A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg

ű ráfordítások 664

1. Bérköltség 603

ebb

-tiszteletdíjak 0

ől: -megbízási díjak 603

2. Személyi jelleg

3. Bérjárulékok 61

ű egyéb kifizetések 0

B. Pénzügyileg rendezett anyagjelleg

C. Értékcsökkenési leírás 876

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0

E.

ű ráfordítások 4 984A szervezet által nyújtott tám
   
   
ogatások (pénzügyileg rendezett)
0

Keltezés: 2010. április 2.

a vállalkozás vezet

P.H.

 

ője (képviselője) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3.

 

oldal

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYLEVEZETÉS

2009. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám A tétel megnevezése El

őző

év

őző

év(ek)

módosításai

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 36 0 3 558

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 36 0 3 558

1. Közhasznú célú m

 

ű

ködésre kapott támogatás 0 0 3 546

a) alapítótól

b) központi költségvetésb

ő

l 3 546

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységb

 

ő

l származó bevétel

 

12

1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 0

2. Pénzbevételt nem jelent

 

ő

bevételek 0 0 0

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 36 0 3 558

D. Pénzbevételt nem jelent

ő

bevételek (A/II+B/2) 0 0 0

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 106 0 6 829

1. Ráfordításként érvényesíthet

 

ő

kiadások 106 5 289

 

ő

eszközváltozások 0 876

 

ő

elszámolások 0 664

 

ő

kiadások 0 0

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 0

1. Ráfordításként érvényesíthet

 

ő

kiadások 0 0

 

ő

eszközváltozások 0 0

 

ő

elszámolások 0 0

 

ő

kiadások 0 0

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) -106 0 -1 743

1.

 

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4)

-106 0 -1 743

 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)

0 0 0

H. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2) 0 0 -1 540

1.

 

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)

0 0 -1 540

 

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)

0 0 0

I. Adózás el

ő

tti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 0 0 0

ő

társasági adó

K. Tárgyévi eredmény

1.

 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

-70 0 -3 271

 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

0 0 0

Tájékoztató adatok

A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg

ű

ráfordítások 664

1. Bérköltség 603

ebb

ő

l: -megbízási díjak 603

-tiszteletdíjak 0

2. Személyi jelleg

 

ű

egyéb kifizetések 0

B. Pénzügyileg rendezett anyagjelleg

ű

ráfordítások 4 984

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

Keltezés: 2010. április 2.

a vállalkozás vezet

 

ője (képviselő

je)

II. Pénzbevételt nem jelent

ő

bevételek

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 0
Honlapkészítés